Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest ALEKSANDRA KOWALSKA z siedzibą w Łodzi, ul. Rojna 50F/84,91-134 Łódź („Administrator”).

 

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– prowadzenia korespondencji z nadawcami i odbiorcami wiadomości e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO,

– dostarczania informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, zaproszenie na organizowany event, organizacja konkursu, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 a RODO).

 

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi. W zakresie marketingowym podanie danych jest dobrowolne.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia realizacji umowy, a następnie do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiego przetwarzania (nie dłużej niż przez okres 10 lat).

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, także firmy świadczące na rzecz administratora i na jego polecenie usługi (w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe i analityczne) oraz inni uprawnieni do tego Administratorzy.

 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody – prawo do przenoszenia danych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zobowiązujemy obchodzić się z podanymi informacjami z największą starannością, zgodnie z przepisami prawa, zachowując ich poufność.

Informujemy, że wyrażając niniejsze zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie je wycofać, kierując informację na adres e-mail: architektfinansow.kontakt@gmail.com. Jednocześnie informujemy, że do momentu wycofania zgody przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem.

Dołącz do mojego newslettera
jeśli chcesz znać nowinki ze świata
ubezpieczeń i finansowań.

Nie spamujemy. Przeczytaj politykę prywatności żeby uzyskać więcej informacji..

Dołącz do mojego newslettera
jeśli chcesz znać nowinki ze świata
ubezpieczeń i finansowań.

Nie spamujemy. Przeczytaj politykę prywatności żeby uzyskać więcej informacji..